Jeśli trafiłeś na tę stronę,
a jeszcze nie czytałeś książki,
możesz naprawić swój błąd,
zdobywając egzemplarz
tutaj.


Jeżeli masz jakieś pytania
lub dodatkowe uwagi pisz na adres
krzysztof.bielecki@flashmob.pl
Zamówienia hurtowe na potrzeby instytucji,
firm, agencji reklamowych, dużych grup
znajomych negocjowane indywidualnie.